Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców

O tym, jak najlepiej dopasować instrumenty wsparcia do potrzeb przedsiębiorców rozmawiali uczestnicy konferencji w Inkubatorze Nowych Technologii w Mielcu. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak przedstawiła, jaką pomoc ze środków unijnych mogą otrzymać firmy.

Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak siedzi przy biurku. Za plecami ścianka z logo MFiPR.

"Dobór odpowiednich instrumentów jest szczególnie ważny, gdy wychodzimy z kryzysu wywołanego pandemią. W powrocie na ścieżkę rozwoju pomogą przedsiębiorcom fundusze unijne i pieniądze krajowe" – powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Oferta obecnej perspektywy

Wiceminister zachęciła przedsiębiorców do sięgania po fundusze unijne jeszcze dostępne w mijającej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje o naborach można znaleźć w szczególności na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

"Do października 2022 r. przyjmujemy zgłoszenie w ramach platform startowych. Z programu Polska Wschodnia na inkubację start-upów jest dostępne nawet 108,4 mln zł łącznego dofinansowania" – wyjaśniła wiceszefowa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).

Dodała, że przewidziane jest także wsparcie dla przedsiębiorców zainteresowanych wprowadzeniem swoich produktów na zagraniczne rynki.

"Zdecydowaliśmy uruchomić w ostatnim kwartale tego roku dodatkowy konkursu w ramach programu Polska Wschodnia, który ma pomóc firmom zdobyć zagraniczne rynki. Budżet konkursu to 50 mln zł" – poinformowała.

Z kolei we wrześniu wystartuje konkurs „Bon na cyfryzację” z programu Inteligentny Rozwój. Będzie on wspierał wykorzystywanie przez przedsiębiorstwa technologii cyfrowych i dostosowanie modelu działalności w zakresie cyfryzacji do zmian na rynku, wywołanych pandemią.

Właściciele firm będą mogli także skorzystać z instrumentu REACT-EU – Funduszu Pożyczkowego Wsparcia Płynności MŚP. Będzie to pożyczka płynnościowa połączona z dotacją, która pokrywa w całości koszty oprocentowania. Pieniądze można przeznaczyć na uregulowanie bieżących potrzeb firm, zapłatę pensji pracowników, czy należności u kontrahentów, które można spłacać nawet do sześciu lat. Za realizację instrumentu odpowiada Bank Gospodarstwa Krajowego, a pożyczek udzielać będą regionalni pośrednicy finansowi.

Przyszła perspektywa finansowa

Przedsiębiorczość i odbudowa gospodarek krajów członkowskich UE po pandemii to jedne priorytetów Komisji Europejskiej i będziemy mieć wiele źródeł i możliwości wsparcia – zaznaczyła wiceminister Jarosińska-Jedynak.

Dużym zastrzykiem finansowym w walce ze skutkami COVID-19 będzie Krajowy Plan Odbudowy (KPO). Z KPO będziemy wspierać inwestycje służące wzmocnieniu konkurencyjności i odporności gospodarki, z naciskiem na zieloną i cyfrową transformację. Realizacja instrumentów KPO ma pomóc naszej gospodarce w powrocie na dynamiczną ścieżkę rozwoju. Do sektora przedsiębiorstw może trafić w ramach dotacji i pożyczek łącznie nawet 12,7 mld euro do 2026 r.

Kontynuowane będzie wsparcie w ramach Polityki Spójności.

"Obecnie negocjujemy zapisy Umowy Partnerstwa z KE. Przedsiębiorcy po raz kolejny będą mogli skorzystać z instrumentów w ramach krajowych programów operacyjnych, następców programów Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia, a także z programów regionalnych" – dodała wiceszefowa w resorcie funduszy i polityki regionalnej.