Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konkursy z Funduszy Europejskich dostępne w kwietniu

Zapraszamy do zapoznania się z konkursami, które będą trwały w kwietniu. Oferta obejmuje łącznie 24 konkursy: 10 z programów krajowych, 9 z programów regionalnych oraz 5 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Kompetencje cyfrowe

Postępująca szybko cyfryzacja jest jednym z większych wyzwań stojących aktualnie przed kadrą menadżerską polskich przedsiębiorstw.

Ogólnoświatowa sytuacja wymusza na nich reorganizację kanałów komunikacji, sprzedaży i obsługi klientów, zmianę formy działania oraz modeli biznesowych, a także zarządzanie zespołami pracującymi w trybie zdalnym. Z tego względu znajomość narzędzi cyfrowych w biznesie jest niezbędna do skutecznego zarządzania firmą.

Obecnie na wsparcie szkoleniowe i doradcze dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych kadry menadżerskiej, można otrzymać dofinansowane z Funduszy Europejskich.

O tym, gdzie i jak składać wnioski przeczytasz na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Granty na Eurogranty

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą pozyskać środki, aby dobrze przygotować się do udziału w programach Unii Europejskiej. Chodzi o takie programy jak: Kreatywna Europa, LIFE, Horyzont Europa i Single Market Programme.

Można otrzymać na ten cel nawet 280 tys. zł i przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów:

 • usługi doradczej, dzięki której przygotujesz wniosek o Eurogrant;
 • opracowania studium wykonalności;
 • organizację spotkań (w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych);
 • tłumaczenie wniosku.

Więcej szczegółów dostępnych na stronie PARP

Czas na start-up

Dla startuperów, którzy zakończyli inkubację w platformie startowej, działającej w Programie Polska Wschodnia, przeznaczony jest kolejny konkurs, w którym czeka nawet 1 mln złotych wsparcia na rozwinięcie działalności. To oferta dla tych przedsiębiorców, którzy chcą wprowadzić produkt na rynek krajowy lub zagraniczny i stopniowo zwiększać sprzedaż.

Pozyskane środki mogą przeznaczyć m.in. na zakup usług doradczych lub eksperckich, pensje dla pracowników zaangażowanych w projekt lub promocję swojego przedsięwzięcia.

Konkurs ruszył 4 stycznia i będzie trwał do 19 maja 2022 r.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Dostępność szansą na rozwój

Firmę można rozwijać również w oparciu o rozwiązania skierowane do osób ze szczególnymi potrzebami. Jesteś mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą i:

 • wytwarzasz produkty lub oferujesz usługi i chciałbyś, aby mogły z nich korzystać osoby ze szczególnymi potrzebami na równi z pozostałymi użytkownikami (technologie kompensacyjne i asystujące);
 • chciałbyś wiedzieć, jak projektować produkty, środowiska, programy lub usługi w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, bez potrzeby adaptacji (uniwersalne projektowanie);
 • chciałbyś wprowadzić te produkty i usługi na rynek (komercjalizacja).

Nadal możesz skorzystać  z oferty bezpłatnych szkoleń i doradztwa dostępnych w Twoim regionie.

Więcej szczegółów oferty znajdziesz na stronie PARP

Autobusem i rowerem

W trosce o zrównoważoną mobilność miejską podejmowane są działania zachęcające mieszkańców do częstszego korzystania z transportu niezmotoryzowanego (rowerem, pieszo) oraz publicznego.

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich nadal mogą uzyskać projekty dotyczące opracowania dokumentacji planistycznej w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej (Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej - SUMP).

Wnioski o dofinansowanie można jeszcze składać do 22 kwietnia 2022 r.

Więcej informacji na stronie Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT)

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Przechodząc przez ulicę chcemy czuć się bezpiecznie i być widoczni dla kierowców. O naszym bezpieczeństwie na przejściu dla pieszych decydują nie tylko właściwe oznaczenia i urządzenia, czy refleks kierowcy, ale również wiedza dotycząca przepisów ruchu drogowego.

Teraz dbanie o bezpieczeństwo jest łatwiejsze dzięki Funduszom Europejskim. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące wyznaczenia, wyniesienia i doposażenia przejść dla pieszych w urządzenia lub obiekty zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz doposażenia szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego, jak np. miasteczko rowerowe.

Szczegóły konkursu dostępne są na stronie CUPT

Kierunek kultura

W województwie warmińsko-mazurskim będzie można otrzymać dofinansowanie na wsparcie instytucji kultury i dostosowanie ich do nowoczesnej działalności kulturalnej. Preferowane będą projekty:

 • instytucji kultury, ukierunkowane na działania regionotwórcze poprawiające czy budujące więzi, w zdecydowanej większości napływowej, słabo utożsamiającej się z ludnością województwa;
 • stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, wynikającego z lokalnych planów rewitalizacji miast. 

Wnioski mogą składać:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • instytucje kultury;
 • jednostki administracji rządowej;
 • państwowe jednostki budżetowe;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.  

Szczegóły konkursu dostępne na stronie Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Termomodernizacja

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mają szansę na wsparcie projektów z zakresu głębokiej termomodernizacji, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej.

Termomodernizacja budynków, może obejmować między innymi kompleksowe, wielokierunkowe działania, w tym możliwość instalacji źródeł ciepła opartych o odnawialne źródła energii (OZE) lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji z OZE.

Wnioski można składać jeszcze do 20 kwietnia.

Więcej informacji na stronie regionalnego Programu Województwa Lubelskiego

Dowiedz się więcej

To tylko niektóre, wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających w kwietniu naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”. 

W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.