Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nowe konkursy i aktualizacja harmonogramu naboru wniosków w Programie Inteligentny Rozwój

17 czerwca 2019 roku zatwierdzono zmiany w harmonogramie konkursów Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. Pojawiło się w nim 7 nowych konkursów, przede wszystkim na finansowanie projektów dotyczących prac badawczo-rozwojowych, w tym nowe konkursy tematyczne. Niżej przedstawiamy szczegółową listę zmian w harmonogramie:

  1. Dodanie nowego konkursu w poddziałaniu 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, z ogłoszeniem 12 września oraz naborem wniosków o dofinansowanie od 15 października 2019 do 27 lutego 2020 r. Planowany budżet konkursu wynosi 350 mln zł.
  2. Dodanie nowych konkursów w poddziałaniu 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Pierwszy konkurs dotyczył będzie badań w obszarze tworzyw sztucznych, drugi – technologii kosmicznych. Oba konkursy zostaną ogłoszone 15 lipca 2019 – nabór wniosków będzie trwał od 2 września do 15 listopada. Alokacja na te konkursy wynosi odpowiednio 180 i 300 mln zł.
  3. Dodanie nowego konkursu w programie sektorowym GameINN. Konkurs zostanie ogłoszony w IV kwartale br., wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od IV kwartały br., do I kwartału 2020 r. Planowany budżet konkursu to 100 mln zł.
  4. Doprecyzowanie dat konkursu realizowanego w ramach wspólnego przedsięwzięcia NCBR z PGNiG oraz GAZ-SYSTEM w poddziałaniu 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki. Ogłoszenie konkursu nastąpi 30 września 2019., nabór wniosków będzie trwał od 4 listopada do 5 maja 2020 r.
  5. Dodanie dwóch nowych konkursów w poddziałaniu 4.1.1 w ramach wspólnych przedsięwzięć NCBR z Urzędami Marszałkowskimi Województw: śląskiego oraz lubelskiego. Pierwszy z ww. konkurs zostanie ogłoszony 30 sierpnia br., nabór wniosków będzie prowadzony od 30 września 2019 do 29 stycznia 2020 r. Budżet konkursu został określony na 43 mln zł. Ogłoszenie drugiego konkursu nastąpi 16 października br., wnioski będą przyjmowane od 15 listopada 2019 do 16 stycznia 2020 r. Alokacja na konkurs wyniesie 17 mln zł.
  6. Dodanie nowego konkursu w poddziałaniu 4.1.4 Projekty aplikacyjne z ogłoszeniem naboru w IV kwartale br. oraz naborem wniosków od I kwartału do II kwartału 2020 r. Budżet konkursu to 150 mln zł. Ponadto wprowadzono zmiany techniczne polegające na skorygowaniu dat zakończenia konkursów: w programie sektorowym INNOSTAL oraz GameINN, a także w poddziałaniu 4.1.1, w ramach wspólnego przedsięwzięcia NCBR z województwem dolnośląskim i w poddziałaniu 4.1.4.

Aktualna wersja harmonogramu dostępna jest na stronie Programu Inteligentny Rozwój.