Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nowy konkurs „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę przedsiębiorstw” - działanie 2.1 Programu Inteligentny Rozwój

26 sierpnia 2019 roku zostanie ogłoszony nowy konkurs w ramach działania 2.1 Programu Inteligentny Rozwój „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.

Wnioski w konkursie będzie można składać od 26 września do 14 października 2019 roku. Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju będzie miał tym razem do rozdysponowania wśród przedsiębiorców 350 mln zł. Jest to ósmy, a drugi w tym roku, nabór skierowany do przedsiębiorców, którzy chcą stworzyć lub rozwijać centra badawczo-rozwojowe.

W poprzednim naborze udzielono wsparcie 41 podmiotom na kwotę 278 mln zł.

Działanie 2.1 "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" PO IR zostało stworzone w celu zachęcenia przedsiębiorców do inwestowania i ponoszenia większych nakładów finansowych w rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. Działanie to ma na celu zapewnienie środków na stworzenie niezbędnej infrastruktury do prowadzenia prac B+R, czyli tworzenie i rozwijanie centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Działanie zapewni przedsiębiorcom wsparcie w tworzeniu i rozwijaniu centrów badawczo-rozwojowych, dzięki czemu uzyskają możliwość prowadzenia prac B+R na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług, a następnie wprowadzania ich na rynek. Dzięki temu liczba innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań wprowadzanych na rynek zwiększy się.