Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

O szansach i wsparciu innowacji polskich przedsiębiorstw na konferencji „Rozmowy o gospodarce”

Wzrost nakładów na działalność B+R sprawia, że polska gospodarka staje się coraz bardziej innowacyjna – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas panelu „Trójmorze – szansa dla polskich przedsiębiorstw i gospodarki”. W weekend (19-21.11) odbyła się Konferencja „Rozmowy o Gospodarce”, której jedną z części była dyskusja nad formami wsparcia przedsiębiorców w obszarze innowacyjności.

"Wspieranie innowacyjności polskiej gospodarki od lat należy do priorytetów polskiego rządu. Wprowadzamy rozwiązania nie tylko stwarzające przyjazny innowacyjności system prawny i fiskalny, ale także inwestujemy dużą część funduszy europejskich w innowacje – mówiła podczas dyskusji wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak."

 Wiceminister przybliżyła kwestię finansowania innowacji w Polsce z udziałem funduszy unijnych. Wśród instrumentów z budżetu UE Jarosińska-Jedynak wskazała Program Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR).

"Fundusze z Programu Inteligentny Rozwój ukierunkowaliśmy na najbardziej prorozwojowe obszary, by zapewnić długoterminowy rozwój Polski. Przeznaczyliśmy pieniądze na wspieranie badań naukowych, rozwój technologiczny i innowacje oraz podnoszenie konkurencyjności MŚP, a także współpracę nauki i biznesu – mówiła wiceminister Jarosińska-Jedynak."

Wiceszefowa resortu funduszy i polityki regionalnej zaznaczył, że wsparcie badań okazało się skutecznym narzędziem zachęcającym polskich przedsiębiorców do podejmowania współpracy z sektorem nauki oraz działalności B+R.

Wiceminister wyjaśniła, że kontynuując wsparcie innowacyjności, należy uwzględnić, że pojęcie innowacji we współczesnym świecie nabiera nowego znaczenia.

"Stoimy wobec wyzwań wskazanych w Nowym Zielonym Ładzie UE – neutralności klimatycznej, ekonomii cyrkularnej oraz intensywnego zazieleniania gospodarek. Równocześnie pandemia jednoznacznie unaoczniła konieczność transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Dlatego oprócz nowości użytecznych rozwiązań technologicznych czy procesowych, coraz większego znaczenia nabierają zielone i cyfrowe parametry innowacji. Tylko takie podejście pozwoli na osiągnięcie pozytywnego wpływu na środowisko i wykorzystania ogromnych możliwości rewolucji cyfrowej – zaznaczyła Jarosińska-Jedynak."

Podczas debaty wiceminister Jarosińska-Jedynak mówiła także o wynikającej ze zwiększenia innowacyjności gospodarki konieczności rozwoju kompetencji pracowników w tym kadry zarządzającej.

Odnosząc się do Funduszu Europejskiego dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podkreśliła, że jego celem jest wsparcie dla przedsiębiorstw wszystkich sektorów gospodarki. Otrzymają je firmy i ich konsorcja z jednostkami naukowymi w zakresie prac B+R, rozbudowy infrastruktury badawczej oraz wdrożenia wyników B+R i internacjonalizacji działalności. Szczególna uwaga zostanie poświęcona start-upom i poszukiwaniu dla nich źródeł finansowania, w tym zagranicznego.

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) będzie największym krajowym programem wspierania innowacyjności w Unii Europejskiej. Jego budżet to prawie 8 mld euro. Uruchomienie pierwszych konkursów FENG planowane jest na II kwartał 2022 r.

"Będziemy wspierać innowacje w sposób obejmujący również ich zielony, cyfrowy i społeczny wymiar – podsumowała wiceminister Jarosińska-Jedynak."

Rozmowy o Gospodarce w Arłamowie to wydarzenie łączące przedstawicieli administracji centralnej, regionalnej oraz świata przedsiębiorców i nauki w dyskusji na temat osiągnięć i wyzwań gospodarczych Polski oraz Regionu Podkarpackiego. Tematem konferencji są bieżące i przyszłe działania mające na celu poprawę funkcjonowania otoczenia gospodarczego w jakim działa mały i wielki biznes. Rozwój Polski może być jedynie realizowany z silnym wsparciem rozwoju polskiej gospodarki oraz polskich firm.