Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Polska Cyfrowa i (jej) Inteligentny Rozwój

Zakupy on-line, wirtualne spotkania, praca zdalna i zdalna szkoła. Ograniczenia wynikające z pandemii koronawirusa zmusiły nas do częstszego korzystania z Internetu i pokazały, jak ważny jest równy dostęp do odpowiedniej jakości łącza z siecią. Bardzo ważnym elementem cyfryzacji i innowacyjnej gospodarki jest rozwój inwestycji szerokopasmowych. Rozwój branży telekomunikacyjnej ułatwia działanie również przedsiębiorstw w innych sektorach gospodarki. Technologia obniża koszty działalności, zwiększa dostęp do nowych rynków zbytu, usprawnia procesy produkcyjne, a przez to stwarza warunki dla zwiększenia nakładów przedsiębiorstw na inwestycje. 17 maja w Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego pokazujemy ciekawe przykłady finansowane z Funduszy Europejskich w dwóch programach: Polska Cyfrowa i Inteligentny Rozwój.

"Jesteśmy liderem w inwestowaniu Funduszy Europejskich. W tym roku największe zainteresowanie budzą projekty związane z cyfryzacją. Hitem dla samorządów stała się pierwsza edycja "Zdalnej Szkoły", dlatego podwoiliśmy fundusze na zakup komputerów dla uczniów. Razem z edycją „Zdalnej Szkoły Plus” to blisko 370 mld zł na pomoc w zdalnej nauce" – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej. 
"Fundusze Europejskie finansują też wiele projektów, które okazały się inwestycją w przyszłość. Wierzę, że będą inspiracją dla tych, którzy dziś zastanawiają się czy warto sięgnąć po pomoc w realizacji dobrych pomysłów. Jest to łatwiejsze dzięki naszemu Funduszowemu Pakietowi Antywirusowemu" – dodaje.

Dobry pomysł + Inteligentny Rozwój = Sukces

Jak mierzyć czas spędzony nad projektem? Innowacyjny sposób na urządzenie TimeFlip, które pomaga wszystkim, którzy chcą poprawić produktywność – swoją i swoich biznesów. Rozwiązanie pomaga deweloperom oprogramowania, projektantom w reklamie, marketingu i branżach kreatywnych. Spółka stworzyła urządzenie, które jest inteligentnym trackerem czasu. Połączenie technologii elektronicznej i analogowej (kostka) daje możliwość bardziej intuicyjnego (i niezależnego od urządzeń elektronicznych) mierzenia czasu, zarówno dla profesjonalistów, jak i zwykłych osób. Inaczej mówiąc jest to elektroniczna kostka będąca systemem do monitorowania pracy zdalnej pracownika przez pracodawcę. Urządzenie opracowane przez jeden ze startupów objętych akceleracją przez Huge Thing (akcelerator Google) w ramach programu Poland Prize.

Czy można przeprowadzić badanie du oddechowego na odległość? To pytanie ma duże znaczenie dla ochrony medyków przed koronawirusem. Przed pandemią postawili je sobie inżynierowie, którzy zaprojektowali StethoMe® - system wykrywający nieprawidłowości w układzie oddechowym. StethoMe® opiera się na medycznych algorytmach AI (CE 2274) współpracujących z bezprzewodowym stetoskopem oraz dedykowaną aplikacją. Dzięki wykorzystaniu unikalnych technologii zapewniających kontrolę jakości badania, StethoMe® może być używane przez pacjentów w warunkach domowych. StethoMe® jest przeznaczone do zastosowań telemedycznych, umożliwiając integrację na przykład z systemami telemedycznymi. StethoMe® to inteligentny bezprzewodowy stetoskop współpracujący ze smartfonem, który dzięki algorytmom sztucznej inteligencji natychmiast informuje o pojawieniu się nieprawidłowych dźwięków w płucach. Nagrane wcześniej dźwięki z układu oddechowego mogą zostać wysłane do lekarza w celu zdalnej konsultacji.

A może da się na większą skalę wykorzystać technologie informatyczne wspomagające służbę zdrowia? Tak! Fundusze z Programu Inteligentny Rozwój pomogą grupie młodych innowacyjnych przedsiębiorstw rozwijających technologie w obszarach informatyki medycznej i urządzeń i technologii medycznych. Mikroprojekty w obszarach technologii IT dla sfery ochrony zdrowia oraz w obszarze urządzeń i technologii medycznych będą wsparte mikrograntami po ocenie technologiczno-komeryjnej i due diligence dla najbardziej innowacyjnych rozwiązań.

Szybki internet - Program Polska Cyfrowa

Szybki internet jest potrzeby nie tylko w dużym mieście. Przekonujemy się o tym zwłaszcza teraz, bo zdalna praca i nauka odbywa się teraz w całej Polsce. Często w tym samym mieszkaniu potrzebne odpowiednie łącze i do pracy i do nauki – w tym samym czasie. Równomierny dostęp do sieci światłowodowych to dotarcie do obszarów podmiejskich, wiejskich i tych najbardziej oddalonych. Co ważne – takie podejście stwarza możliwość dalszego naturalnego rozwoju sieci szerokopasmowych w przyszłości.

Ponad 1 mld euro środków z UE pomoże w rozbudowie sieci szerokopasmowych w ramach Programu Polska Cyfrowa (POPC) 2014-2020. To aktualnie główne źródło publicznego finansowania projektów budowy sieci światłowodowych.

Dlaczego nie wystarczy, że światłowody kładą operatorzy? Nie zawsze przynosi im to odpowiedni zysk. Dlatego do 2023 roku wsparcie da dostęp ponad 2,0 mln gospodarstw domowych do szerokopasmowego dostępu do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s, a ok. 11 tys. szkół zostanie podłączonych do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. W ramach zakończonego 30 kwietnia br. IV konkursu dla działania 1.1 POPC na wybranych obszarach do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s zostaną podłączone również jednostki ochotniczej straży pożarnej oraz gminne ośrodki kultury.

Program Polska Cyfrowa to także realizacja Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Zapewnienie szkołom dostępu do szybkiego internetu, w połączeniu z rozwojem kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów w ramach POPC, jest podstawą dalszego kształcenia uczniów w oparciu o możliwości, jakie daje szybki internet, a tym samym przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Na OSE składają się trzy projekty pozakonkursowe realizowane przez NASK. Ich wartość ogółem to ok. 539 mln zł, z czego wartość wkładu UE to ok. 456 mln zł. W trakcie realizacji są również 2 projekty pozakonkursowe OSE na doposażenie w sprzęt komputerowy oraz niezbędne do zdalnej edukacji urządzenia peryferyjne i akcesoria (m.in. kamery internetowe, oprogramowanie) - Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus. Sprzęt przeznaczony jest dla uczniów oraz nauczycieli. Wartość projektów to blisko 370 mln zł wsparcia unijnego.

Ze środków Programu Polska Cyfrowa udzielana jest również pożyczka szerokopasmowa. To preferencyjne finansowanie inwestycyjne skierowane do firm telekomunikacyjnych, wpisanych do rejestru prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Pożyczką szerokopasmową mogą zostać sfinansowane przedsięwzięcia obejmujące budowę, rozbudowę lub przebudowę sieci infrastruktury telekomunikacyjnej, zapewniające dostęp do szybkiego internetu o przepustowości min. 30 Mb/s.