Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Polskie firmy inwestują w cyfryzację. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza wyniki konkursu „Bony na cyfryzację”

Aż 696 projektów zostało rekomendowanych do dofinansowania w konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Bony na cyfryzację” finansowanego ze środków Programu Inteligentny Rozwój (PO IR). Każdy z nich może otrzymać średnio po prawie 215 tys. zł. Najwięcej inicjatyw pochodziło z województwa mazowieckiego, a najmniej z opolskiego. Wszystkie projekty dotyczyły rozwiązań związanych z cyfryzacją.

"Nie ma wątpliwości, że transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0, osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju zależy w ogromnej mierze od automatyzacji przemysłu, cyfryzacji przedsiębiorstw, inwestycji w zaawansowane technologie. Firmy powinny inwestować w innowacyjność. Potwierdza to fakt jaką popularnością cieszył się nabór" – powiedział Jacek Żalek, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, w trakcie konferencji prasowej.

Najwięcej inicjatyw – aż 121 – rekomendowanych do dofinansowania było z województwa mazowieckiego, kolejno 103 z małopolskiego. Najmniej projektów pochodziło z województwa opolskiego, z którego rekomendowano do dofinansowania 6 projektów.

"W dziedzinie cyfryzacji mamy jeszcze sporo do zrobienia. Polska podejmuje intensywne działania, aby zwiększyć wykorzystanie IT w przedsiębiorstwach, które odbiega od poziomu innych państw UE" – skomentował z kolei Dariusz Budrowski, prezes PARP.

I dodał:

"„Bony na cyfryzację” to konkurs dla MŚP, którego celem było łagodzenie skutków COVID-19 oraz ograniczanie ryzyka gospodarczego i społecznego wywoływanego przez pandemię poprzez transformację cyfrową gospodarki. Dofinansowanie w maksymalnej wysokości 255 tys. zł należy przeznaczyć na zakup oprogramowania, usług programistycznych, a także pokrycie kosztów usług doradczych i szkoleniowych towarzyszących wdrożeniu nowych rozwiązań cyfrowych".

Kto usprawni cyfryzację

Przedsiębiorcy najczęściej wnioskowali o wsparcie projektów dotyczących pracy zdalnej, szkoleń on-line, elektronicznego obiegu dokumentów, zdalnej obsługi klienta, systemu ERP.Wśród ciekawych innowacji procesowych znalazły się m.in. organizacja wycieczek, dzięki stworzeniu platformy agregującej wirtualne wycieczki, z funkcjonalnością łatwej usługi za pomocą gogli VR.

Także realizacja zamówień klientów przemysłowych na specjalistyczne maszyny produkcyjne. Zakładająca wdrożenie oprogramowania do zdalnego prowadzenia procesów nadzorowania maszyn i zdalnego prowadzenia początkowych czynności procesu serwisowania, wspomagającego prowadzenie działań serwisowych i naprawczych maszyn.

A także wdrożenie oprogramowania w zakresie badań laboratoryjnych, dzięki któremu na bieżąco będzie można monitorować temperaturę w lodówkach, w których jest przewożony materiał biologiczny. Wcześniej pomiar temperatury odbywał się ręcznie.

Konkurs zorganizowany był w Programie Inteligentny Rozwój 2014-2020, w działaniu 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację. Pierwotnie budżet konkursu zamykał się kwotą 110 mln zł, jednakże za zgodą Instytucji Zarządzającej POIR został zwiększony o blisko 40 mln zł. Za koordynację projektu odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.