Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inteligentny Rozwój 2014-2020

19 maja 2022 r. odbędzie się XXII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Głównym celem spotkania jest podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój za rok 2021.

Ponadto, uczestnikom spotkania zostanie zaprezentowana informacja na temat 8. Sprawozdania na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej: „Spójność w Europie do 2050 r.” i jego związku z Programem Inteligentny Rozwój, a także stan prac nad programem Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Posiedzeniu będzie przewodniczyć pan Jacek Żalek, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Spotkanie odbędzie się w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, w godz. 10.00 - 13.30.