Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 8 stycznia 2023 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowane są 101 973 inwestycje o łącznej wartości 583,4 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 8 stycznia 2023 roku złożono 198 505 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 926,1 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 575,7 mld zł, tj. 163,4 procent alokacji funduszy UE na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 8 stycznia 2023 roku podpisano z beneficjentami 101 973 umowy o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 583,4 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 349,0 mld zł, czyli 99,1 procent alokacji środków UE.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 425,0 mld zł, w tym dofinansowanie UE 274,3 mld zł, co stanowi 77,8 procent alokacji.