Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Przedsiębiorcy zainteresowani Funduszami Europejskimi dla Nowoczesnej Gospodarki

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) jest skierowany do przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej. Związek Cyfrowa Polska we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej zorganizował spotkanie informacyjne o FENG. Wydarzenie otworzył wiceminister Waldemar Buda.

"Ze środków FENG będą mogli skorzystać naukowcy oraz organizacje badawcze. Wsparcie skierowane do sektora nauki będzie miało na celu zwiększenie potencjału w zakresie infrastruktury, prowadzania badań oraz międzynarodowej współpracy badawczej. Oczekujemy, że dzięki FENG zwiększą się możliwości w zakresie komercjalizacji osiągnieć badawczych polskich naukowców" - mówił Waldemar Buda.

Środki FENG przeznaczymy również na dalszy rozwój ekosystemu startupowego w Polsce - wsparcie akceleracyjne, doradztwo i mentoring oraz wsparcie kapitałowe. Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej jest poprzednikiem - Programu Inteligentny Rozwój (POIR).

Nowoczesna Gospodarka w rozwoju

Budżet programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to 36 mld zł. FENG będzie realizowany w ramach trzech priorytetów:

  • wsparcie dla przedsiębiorców, czyli zapewnienie dofinansowania w obszarach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, automatyzacji i robotyzacji, zielonej gospodarki;
  • środowisko przyjazne innowacjom, czyli wspieranie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym m.in. rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na uczelniach i w instytutach, a także wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze oraz szerokie wsparcie start-upów;
  • pomoc techniczna, czyli zapewnienie systemowego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów poprzez realizację działań zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki z programu, kontynuacja STEP i Innovation Coach, wspieranie beneficjentów w realizacji projektów, a także zapewnienie wsparcia administracyjnego.

Spotkanie współorganizowały: Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej Uniwersytetu Łódzkiego, Stowarzyszenie TOP500 Innovators, Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Łódzki - PACTT i Łódzkie Środowisko Startupowe.

Nagranie ze spotkania dostępne jest na Facebooku