Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nabór kandydatów na ekspertów do wyboru projektów w ramach działania 2.1 Programu Inteligentny Rozwój

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (Instytucja Zarządzająca Programem Inteligentny Rozwój 2014-2020 - POIR) uprzejmie informuje o zamknięciu naboru kandydatów na ekspertów do wyboru projektów w ramach działania 2.1 PO IR.

Celem naboru było wyłonienie ekspertów z zakresu innowacyjności oraz analizy finansowej do świadczenia usług w zakresie:

  • oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Inteligentny Rozwój,
  • rozpatrzenia protestów od wyników oceny wniosków o dofinansowanie oraz przygotowania odpowiedzi na skargi sądowe na negatywne rozpatrzenie protestów w zakresie działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw,
  • zaopiniowania wniosków o zmianę umowy o dofinansowanie realizacji projektu.

Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony był w trybie ciągłym do czasu publikacji informacji o jego zamknięciu.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru na ekspertów są dostępne w dokumentacji konkursowej:

Pozostałe dokumenty:

 

Więcej informacji udziela Pani Izabela Płowecka, tel. (22) 273 86 84, e-mail: izabela.plowecka@mfipr.gov.pl