Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ruszył nabór na ekspertów do instrumentu Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (Instytucja Zarządzająca Programem Inteligentny Rozwój 2014-2020) zaprasza do składania wniosków o wpis na listę ekspertów w ramach instrumentu Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł (STEP) - I ścieżka Wstępna weryfikacja pomysłu na projekt. Celem naboru jest wyłonienie ekspertów branżowych z obszarów objętych m.in. Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami (KIS) oraz ekspertów z zakresu analizy finansowej do świadczenia usług w zakresie wstępnej analizy pomysłu na projekt wraz ze wskazaniem słabych i mocnych stron pomysłu.

Analiza ekspercka jest przygotowana w oparciu o:

  • informacje zawarte w formularzu pomysłu na projekt,
  • współpracę eksperta/ekspertów i pomysłodawcy na zasadach określonych w dokumentacji instrumentu STEP.

Każdy ekspert może złożyć wniosek na dowolną liczbę branż. Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w trybie ciągłym do odwołania. Wnioski wraz ze skanami wymaganych dokumentów należy przesłać na adres:

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
z dopiskiem „Nabór kandydatów na ekspertów STEP”.


Szczegółowe informacje dotyczące instrumentu STEP w tym zasady naboru na ekspertów są dostępne w dokumentacji instrumentu:

1. Zasady naboru i współpracy z ekspertami w ramach I ścieżki Wstępna weryfikacja pomysłu na projekt w instrumencie Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł (STEP)  (PDF 188 KB)

2. Regulamin I ścieżki - Wstępna weryfikacja pomysłu na projekt Instrumentu Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł  (PDF 160 KB)

3. Wniosek o wpis na Listę ekspertów STEP  (RTF 25 MB)

Szczegółowe informacje o projekcie STEP uzyskać można pod adresem e-mail step.poir@miir.gov.pl