Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ruszyła 1. runda naboru wniosków w ramach projektu „Strefa Pomysłodawcy. Wsparcie 4.0”

Szanowni Państwo, ruszyła 1 runda naboru wniosków w ramach projektu „Strefa Pomysłodawcy. Wsparcie 4.0”. To pilotażowy projekt Ministerstwa Rozwoju i Technologii, realizowany przez konsorcjum Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, oraz Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH sp. z o.o. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Celem projektu jest promocja działań innowacyjnych, przełomowych rozwiązań problemów, a także kreatywnego podejścia do codziennych stref życia. Wnioskodawcą może zostać każda osoba posiadająca oryginalny pomysł, bez konieczności zakładania działalności gospodarczej. Strefa ma pomóc pomysłodawcom w dopracowaniu pomysłów i znalezieniu najlepszej ścieżki komercjalizacji, czyli wprowadzenia ich pomysłu na rynek. Czas ucieka, ponieważ 1 runda naboru wniosków zakończy się 14 listopada LUB po osiągnięciu progu 250 wniosków. Innymi słowy kto pierwszy – ten lepszy.

Oferujemy wsparcie w postaci:

 • dedykowanego menedżera inkubacji,
 • weryfikacji rynkowej pomysłu,
 • wstępnej weryfikacji wykonalności technicznej,
 • wsparcie menedżerskie i biznesowe,
 • networking,
 • kontakty z funduszami Seed Capital i VC,
 • i innych usług, które mogą pomóc jak najlepiej przetestować pomysł i przygotować go do wejścia na rynek.

Gdzie i jak złożyć wniosek

 • Pomysłodawcy mogą złożyć wnioski:
 • osobiście, w wybranym punkcie:
  • Puławy ‒ ul. Ignacego Mościckiego 1,
  • Poznań ‒ ul. Wojska Polskiego 52, 60-627,
  • Kraków ‒ ul. Czarnowiejska 36, lok. C5/017,
 • drogą pocztową ‒ na adres siedziby Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego - ul. Ignacego Mościckiego 1, 24-110 Puławy
 • drogą elektroniczną ‒ przez stronę Strefa Pomysłodawcy

Wszystkie informacje dostępne na stronie strefapomyslodawcy.pl

Projekt „Strefa Pomysłodawcy – Wsparcie 4.0” współfinansowany jest ze środków Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB, Pilotaż Programu „Strefa Pomysłodawcy”.

Celem Projektu jest wsparcie indywidualnych wynalazców i osób zainteresowanych wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań poprzez przeprowadzenie procesu inkubacji wyselekcjonowanych w procesie oceny innowacyjnych pomysłów biznesowych oraz utworzenie dostępnej, przyjaznej przestrzeni przeznaczonej do eksperymentowania, doświadczania, testowania, pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami, a także weryfikacji potencjału komercjalizacyjnego, technologicznego i biznesowego pomysłów.