Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ruszyły konsultacje Prognozy oddziaływania na środowisko przygotowanej dla Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

W dniach 1-30 kwietnia 2021 r. odbędą się konsultacje Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oraz Prognozy oddziaływania na środowisko przygotowanej dla Programu FENG w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W Prognozie OOŚ przedstawiono przewidywane oddziaływania projektów planowanych do realizacji w ramach FENG na poszczególne komponenty środowiska oraz dokonano analizy dokumentów strategicznych polskich i zagranicznych w kontekście zasady zrównoważonego rozwoju.

Ponadto, zaproponowano środowiskowe kryteria wyboru projektów oparte m.in. o zasadę „nie czyń poważnej szkody”, a także system monitorowania projektów zgodnie z tą zasadą.

Szczegóły dotyczące konsultacji znajdują się na stronie poir.gov.pl

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami i zgłoszenia uwag!