Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt (STEP)

Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt (STEP)

Możesz sprawdzić swój pomysł na projekt - to, czy masz szansę uzyskać na niego dofinansowanie z Programu Inteligentny Rozwój (POIR), a także zbadać potencjał innowacyjny Twojego przedsiębiorstwa. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oferuje narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców – Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt (STEP) składający się z dwóch ścieżek – I ścieżka Wstępna Weryfikacja Pomysłu na Projekt oraz II ścieżka Innovation Coach.

I ścieżka Wstępna Weyfikacja Pomysłu na Projekt

Analizujemy Twój pomysł na projekt pod kątem wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój

I ścieżka adresowana jest przede wszystkim do tych przedsiębiorców, którzy są zainteresowani prowadzeniem prac B+R+I, ale do tej pory nie korzystali ze środków europejskich. Udział w STEP jest bardzo prosty. Wystarczy wejść na stronę internetową www.step.gov.pl, wypełnić i wysłać formularz do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich właściwego dla miejsca realizacji pomysłu. Konsultanci sprawdzą, czy pomysł wpisuje się w Program Inteligentny Rozwój lub wskażą inne źródła jego sfinansowania. Jeśli pomysł wpisuje się w POIR, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej umożliwi pomysłodawcy współpracę z ekspertem branżowym lub ekspertem z zakresu analizy finansowej. Przygotują oni analizę mocnych i słabych stron pomysłu, wskażą te elementy, które warto wzmocnić ubiegając się o środki z Programu Inteligentny Rozwój.

II ścieżka Innovation Coach

Pomagamy odnaleźć innowacyjność w Twojej firmie

II ścieżka jest adresowana do tych przedsiębiorców, którzy nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu środków z Programu Inteligentny Rozwój oraz Horyzont 2020 oraz nie prowadzili samodzielnie projektów B+R+I lub prowadzili je w ograniczonym zakresie. Aby skorzystać z instrumentu wystarczy wejść na stronę www.innovationcoach.pl, zarejestrować się. Konsultant sprawdzi poziom zaawansowania przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej oraz realizacji prac B+R+I. W dalszej kolejności przedsiębiorcy zostanie przydzielony ekspert z bazy coachów prowadzonej przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej. Coach wspólnie z przedsiębiorcą przeanalizuje potencjał przedsiębiorstwa, możliwości i zasoby w zakresie B+R+I. W wyniku coachingu ekspert przygotuje rekomendacje dla przedsiębiorcy, zawierające między innymi kierunki i ścieżki wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwie, wskazuje możliwość pozyskania środków na innowacje z Unii Europejskiej.

Coaching innowacyjny będzie uzupełniony o działania wspierające w postaci warsztatów na temat specyfiki i strukturyzacji projektów B+R+I.

Inoformacje o STEP

Inofromacje o I ścieżce instrumentu STEP - Wstępna Weryfikacja Pomysłu na Projekt dostępne są na stronie www.step.gov.pl

Informacje o II ścieżce Instrumentu STEP - Innovation Coach dostepne są na stronie www.innovationcoach.pl