Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Startuje projekt ENSEMBLE3

W Centrum Doskonałości Ensemble3, uroczyście otwartym 13 stycznia 2020 r. w Warszawie, prowadzone będą badania dotyczące technologii wzrostu kryształów i materiałów stosowanych m.in. w medycynie, nanofotonice i optoelektronice. Centrum uzyskało wsparcie w wysokości ponad 45 mln zł ze środków projektu Międzynarodowe Agendy Badawcze, realizowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Projekt ENSEMBLE3 uzyskał również grant w ramach konkursu Teaming for Excellence, finansowanego ze środków programu ramowego UE Horyzont 2020, którego celem jest wzmocnienie potencjału ośrodków naukowo-badawczych i wymiana najlepszych praktyk z europejskimi jednostkami naukowymi. Tworzone w ramach programu centra – w tym Centrum Doskonałości ENSEMBLE3 w Warszawie - mają być inicjatorami zmian pozwalającymi na podniesienie poziomu potencjału naukowego w całej Unii Europejskiej, a przez to zwiększenie konkurencyjności europejskiej nauki na świecie. Finansowanie z projektu MAB stanowi obowiązkowy wkład krajowy w projekt Teaming.

Obszar tematyki naukowo-badawczej Centrum ENSEMBLE3 skupiony jest na innowacyjnych technologiach wzrostu kryształów, dzięki którym wytwarzane są materiały funkcjonalne przeznaczone do zastosowania komercyjnego, jak i specjalistycznego w dziedzinach nanofotoniki, optoelektroniki, telekomunikacji, medycyny oraz fotowoltaiki.

Projekt ENSEMBLE3 realizowany jest przez wiodące polskie jednostki naukowo-badawcze: ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych oraz Uniwersytet Warszawski wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. W skład konsorcjum projektowego wchodzą renomowani partnerzy zagraniczni: Sapienza University of Rome (Włochy), Karlsruhe Institute of Technology (Niemcy), oraz Cooperative Research Center nanoGUNE Consolider (Hiszpania).

Do tej pory w projekcie MAB (POIR 4.3.) wsparcie otrzymało czternaście projektów, a ich łączne dofinansowanie wyniosło ponad 500 milionów złotych.