Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ujednolicenie "wzoru oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP"

Wiele działań Programu Inteligentny Rozwój kierowanych jest wyłącznie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Z kolei działania, w ramach których o wsparcie mogą ubiegać się wszyscy przedsiębiorcy, często zakładają szczególne preferencje dla MŚP, np. wyższą intensywność wsparcia.

Określenie statusu MŚP wnioskodawcy ma więc istotne znaczenie dla potwierdzenia możliwości uzyskania dofinansowania oraz ustalenia jego wysokości. W związku powyższym, Instytucja Zarządzająca we współpracy z pozostałymi instytucjami w systemie, opracowała jednolity Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP (DOC 319 KB), który zastąpił wzory stosowane dotychczas przez poszczególne instytucje udzielające wsparcia.

Wzór obowiązuje dla wszystkich naborów wniosków w POIR, które rozpoczęły się po 15 stycznia 2016 r.