Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

V Konferencja B+R „Jak skutecznie tworzyć strategie w polskim przemyśle?”

Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 jako szansa dla polskich innowacyjnych przedsiębiorstw to temat wystąpienia wiceministra funduszy i polityki regionalnej Jacka Żalka podczas sesji otwarcia konferencji „Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?”.

Na zdjęciu wiceminister funduszy i polityki regionalnej, Jacek Żalek

"Biorąc pod uwagę wyzwania, zdefiniowane w Umowie Partnerstwa, takie jak podniesienie tempa postępu technologicznego we wszystkich gałęziach gospodarki, konieczność wprowadzania innowacyjnych procesów i nowych modeli biznesowych do firm, a także wspieranie współpracy nauki i biznesu, głównym celem będzie wspieranie produktywności polskiej gospodarki poprzez finansowanie działalności przedsiębiorstw w tych obszarach"– powiedział podczas wystąpienia wiceminister Jacek Żalek.

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027 –  obecnie negocjowany z Komisją Europejską wraz z pieniędzmi krajowymi – będzie głównym źródłem wsparcia projektów innowacyjnych, badawczo-rozwojowych, zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki i łączących naukę z biznesem. To prawie 8 mld euro, czyli ok. 36 mld złotych.

Minister Żalek zapowiedział przeznaczenie dofinansowania na dalsze wsparcia transferu technologii z uczelni na rynek. Podkreślił też konieczność rozwoju i komercjalizacji nauki: dotacje na rozwój strategicznej infrastruktury badawczej udostępnianej przedsiębiorcom, rozwój kadry naukowej, zwłaszcza prowadzącej współpracę międzynarodową i współpracę z przedsiębiorstwami, oraz transfer technologii z nauki do gospodarki. 

"Nadal będziemy wzmacniać rozwój innowacyjnych usług dla przedsiębiorstw. Chcemy też dostarczać na rynek zupełnie nowe technologie poprzez innowacyjne zamówienia publiczne na rozwiązania, produkty czy usługi o parametrach jeszcze niedostępnych na rynku, lecz odpowiadających na ważne potrzeby środowiskowe lub społeczne"– powiedział Jacek Żalek.
"Zaproponujemy także różne instrumenty przedsiębiorcom, którzy dopiero analizują możliwości podjęcia działalności innowacyjnej i pomożemy zidentyfikować najbardziej rozwojowe obszary ich działalności"– zakończył wystąpienie wiceminister Żalek.

 V Konferencja B+R „Jak skutecznie tworzyć strategie w polskim przemyśle?” to forum wymiany najlepszych praktyk w odniesieniu do tworzenia w przedsiębiorstwach ekosystemu przyjaznego do prowadzenia działalności innowacyjnej. Zaprezentowano na niej historie sukcesu beneficjentów minionej perspektywy, jak również tych, którzy stawiają pierwsze kroki w świecie innowacji. Istotną częścią wydarzenia było pokazanie korzyści płynących z systemu wsparcia oferowanego przez STEP – Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt oraz Innovation Coach. 

Tegoroczna edycja konferencji „Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?” poświęcona była przedstawieniu możliwości, jakie stoją przed polskimi przedsiębiorstwami dzięki nowej perspektywie finansowej. Wydarzenie organizowane jest przez Centrum Projektów Badawczych UE przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele polskich firm, zainteresowanych wejściem na ścieżkę innowacji, jak również realizujących projekty B+R+I. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie International Project Management Associaction (IPMA) Polska. 

Konferencja była finansowana ze środków Funduszy Europejskich.

Prezentacje

Alacer Lab (PDF 6 MB)
Aron Pharma (PDF 3 MB)
Instrument STEP (PDF 2 MB)
Ponar Wadowice (PDF 9 MB)
SDS Optic SA (PDF 3 MB).

Relacja z konferencji