Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wysłuchanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Wzrost aktywności badawczej oraz innowacyjności przedsiębiorstw, a także aktywizacja współpracy biznesu i nauki – to główne cele Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Budżet programu to 36 miliardów złotych. Po serii wysłuchań dla Krajowego Planu Odbudowy i Umowy Partnerstwa rozpoczęliśmy cykl spotkań dla programów krajowych. W wysłuchaniu dla FENG wziął udział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek.

"Chcemy wpisać innowacje w DNA polskich firm. Fundusze Europejskie i środki krajowe zainwestujemy w rozwój innowacji i wspieranie prac badawczo-rozwojowych, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw" - mówi wiceminister Jacek Żalek

Napędzamy innowacje

Z FENG będą mogli skorzystać przedsiębiorcy i firmy, instytucje z sektora nauki, konsorcja przedsiębiorstw oraz instytucje otoczenia biznesu, w szczególności ośrodki innowacji i instytucje finansowe.

Budżet programu to 36 miliardów złotych i będzie on dostępny w formie dotacji, instrumentów finansowych (kapitałowych lub gwarancyjnych) oraz instrumentów mieszanych. W programie przewidzieliśmy trzy priorytety:

  • wsparcie dla przedsiębiorców, czyli zapewnienie dofinansowania w obszarach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, cyfryzacji, zielonej gospodarki;
  • środowisko przyjazne innowacjom, czyli wspieranie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na uczelniach i w instytutach, a także wzmacnianie potencjału ośrodków innowacji takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze oraz szerokie wsparcie start-upów;
  • pomoc techniczna, czyli zapewnienie systemowego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów poprzez realizację działań zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki z programu FENG, kontynuacja STEP i Innovation Coach, wspieranie beneficjentów w realizacji projektów, a także zapewnienie wsparcia administracyjnego.

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to następca Programu Inteligentny Rozwój (POIR). Więcej o POIR i FENG na stronie poir.gov.pl.

Rozpoczynamy wysłuchanie

Wysłuchanie publiczne dla FENG otwiera serię wysłuchań dla wszystkich 9 programów krajowych. Przedstawiciele rządu, którzy odpowiadają za kształt dokumentów, usłyszą opinie na temat projektów programów. Pomysłodawcą i patronem tego przedsięwzięcia jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa, w którym pracują przedstawiciele rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Przedsięwzięcie wspiera organizacyjnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Wydarzenie przygotowują Fundacja Stocznia oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Więcej informacji na stronie wysluchania-nowaperspektywa.pl.

Za nami konsultacje społeczne

W konsultacjach FENG uczestniczyło około 700 zarejestrowanych uczestników na żywo na dedykowanej platformie i 1,2 tys. na YouTube. Otrzymaliśmy ponad 300 opinii i uwag.Nadal można wziąć udział w konsultacjach online prognozy oddziaływania na środowisko dla FENG (do 30 kwietnia), a 10 maja odbędzie się konferencja podsumowująca konsultacje (rejestracja udziału przez formularz online). Po zakończeniu konsultacji projekt zostanie przyjęty przez rząd i przekazany do Komisji Europejskiej.

Materiały

Wideo

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki - wysłuchanie 21.04.2021, 10.00-15.00 [PJM]