Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zapisz się na wysłuchanie odwrócone dotyczące funduszy unijnych dla gospodarki

Wysłuchanie publiczne odwrócone dla Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki zostało przełożone. Dokładny termin opublikujemy wkrótce. Za utrudnienia przepraszamy.

Jednym z programów finansowanych w ramach polityki spójności będzie program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. FENG stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020. Przewidywany budżet nowego programu to 36 miliardów złotych.

Zarejestruj się

Zapraszamy do zarejestrowania się na stronie www.poir.gov.pl. Spotkanie będzie można oglądać na żywo na kanale YouTube Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Pomoc dla nowoczesnej gospodarki

Wzrost aktywności badawczej oraz innowacyjności przedsiębiorstw, a także aktywizacja współpracy biznesu i nauki – to główne cele FENG. Z programu będą mogli skorzystać przedsiębiorcy i firmy, instytucje z sektora nauki, konsorcja przedsiębiorstw oraz instytucje otoczenia biznesu, w szczególności ośrodki innowacji i instytucje finansowe. Wsparcie będzie dostępne w formie dotacji, instrumentów finansowych (kapitałowych lub gwarancyjnych) oraz instrumentów mieszanych. W programie przewidzieliśmy trzy priorytety:

  • wsparcie dla przedsiębiorców, czyli zapewnienie dofinansowania w obszarach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, cyfryzacji, zielonej gospodarki,
  • środowisko przyjazne innowacjom, czyli wspieranie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na uczelniach i w instytutach, a także wzmacnianie potencjału ośrodków innowacji takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze oraz szerokie wsparcie start-upów,
  • pomoc techniczna, czyli zapewnienie systemowego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów poprzez realizację działań zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki z programu FENG, kontynuacja STEP i Innovation Coach, wspieranie beneficjentów w realizacji projektów, a także zapewnienie wsparcia administracyjnego.

Czym są wysłuchania?

Wysłuchanie publiczne umożliwiają wypowiedzenie się, przedstawienie swojego poglądu. Nie jest to dialog, co oznacza, że w trakcie wysłuchania nie ma wymiany zdań między stronami. Wysłuchania są otwarte dla każdej instytucji i osoby prywatnej, która chce w nich uczestniczyć jako widz lub mówca.

Takie wydarzenie dotyczące programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki odbyło się 21 kwietnia 2021 roku.

Zapoznaj się z materiałami z wysłuchania.