Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zatwierdzono harmonogram konkursów 2020 r. w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR)

Łącznie w 2020 r. ogłoszonych zostanie co najmniej 13 nowych konkursów, na kwotę alokacji minimum 3 mld PLN. Poza tym uruchomione zostaną 3 konkursy ogłoszone w IV kw. 2019 r. Jednocześnie kontynuowanych będzie 10 konkursów rozpoczętych w 2019 r., których zakończenie zostało przewidziane na 2020 r.

I oś Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

W ramach I osi priorytetowej planowane są do ogłoszenia 3 konkursy na kwotę 1,25 mld PLN. Konkursy zostaną uruchomione w poddziałaniu 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – dwa konkursy skierowane zostaną do firm z sektora MŚP, dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów, również z udziałem jednostek naukowych. Trzeci konkurs będzie dotyczył MŚP posiadających certyfikat Seal of Excellence.

II oś Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

W II osi priorytetowej przeprowadzone zostaną 3 konkursy, na łączną kwotę alokacji 375 mln PLN. Nowe nabory wniosków o dofinansowanie zostaną uruchomione w działaniu 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, poddziałaniu 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych oraz 2.3.5 Design dla przedsiębiorców – konkurs na rzecz realizacji Programu Dostępność Plus.

III oś Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

W III osi ogłoszonych zostanie 5 nowych konkursów na kwotę alokacji 1,4 mld PLN. Zaplanowano 3 nabory w poddziałaniu 3.2.1 Badania na rynek (konkurs ogólny, konkurs dla miast średnich oraz konkurs na rzecz dostępności), jeden konkurs w poddziałaniu 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne oraz jeden - w 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

IV oś Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

W ramach IV osi priorytetowej planowane są 2 konkursy, których alokacja zostanie oszacowana w późniejszym terminie. Konkursy te zostaną uruchomione w poddziałaniu 4.1.4 Projekty aplikacyjne oraz w działaniu 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.

Harmonogram dostępny jest w zakładce Harmonogramy naborów wniosków.