Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmiany w harmonogramie konkursów Inteligentny Rozwój w 2020 roku

31 marca 2020 roku zatwierdzono zmiany w harmonogramie konkursów na 2020 r. w Programie Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). W Programie uruchamiamy nowy konkurs, którego celem będzie wyłonienie do dofinansowania projektów o tematyce dotyczącej przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusów, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Konkurs realizowany będzie w działaniu 1.1.1. Szybka Scieżka.

Realizowane projekty powinny obejmować prace B+R mające na celu opracowanie, przetestowanie oraz wdrożenie produktów i technologii w obszarach tematycznych dotyczących diagnostyki, terapii i prewencji. Przedmiotem wsparcia będzie realizacja prac badawczo-rozwojowych obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe, prowadzące do komercjalizacji opracowanych rozwiązań mieszczących się w zakresie tematycznym konkursu.

Ogłoszenie konkursu planowane jest na 6 kwietnia 2020 roku, nabór wniosków o dofinansowanie od 6 maja do 31 grudnia 2020 roku. Alokacja na konkurs wynosi 200 mln zł.

Dodatkowo w harmonogramie zaaktualizowane zostały terminy związane z wydłużeniem naboru wniosków w obecnie realizowanych konkursach POIR, w związku z możliwym negatywnym oddziaływaniem koronawirusa na sytuację przedsiębiorstw. Informacje te zostały już opublikowane na stronach internetowych instytucji organizujących te konkursy.

Harmonogram dostępny jest w zakładce "Harmonogramy naborów wniosków".