Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Efekty Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

Dane na koniec IV kwartału 2020 roku

W okresie 2014-2020 Program Inteligentny Rozwój był największym w Unii Europejskiej programem finansującym badania, rozwój i innowacje oraz drugi pod względem budżetu programem krajowym. Na jego realizację przeznaczono ok. 8,6 mld euro z Funduszy Europejskich. 

Program dofinansował różnorodne projekty realizowane przez przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP, ale również i duże), start-upy, jednostki naukowe, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych oraz tzw. instytucje otoczenia biznesu. 

Dzięki środkom programu, przedsiębiorcy i naukowcy zyskali nowe możliwości prowadzenia wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, a wyniki prac B+R znalazły praktyczne wykorzystanie w polskiej gospodarce.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego materiału filmowego, pokazującego mnogość, wszechstronność i różnorodność efektów projektów realizowanych z Programu Inteligentny Rozwój w latach 2014-2020.

 

Efekty projektów realizowanych z Programu Inteligentny Rozwój w latach 2014-2020

 

Projekty

Dane o projektach

11 752 projekty (podpisane umowy)

37,68 mld zł wsparcia z UE (podpisane umowy)

Praca i przedsiębiorczość

Przedsiębiorca

ponad 9 tys. unikalnych podmiotów (przedsiębiorców, jednostek badawczych, uczelni itd.), którym udzielono wsparcia

18,9 tys. utworzonych miejsc pracy

136 wspartych start-upów

Badania i rozwój

Badania

30,5 mld zł wartość ogółem projektów z zakresu B+R (wkład UE: 19,23 mld)

4,9 tys. wdrożonych wyników prac B+R

420 utworzonych Centrów Badawczo-Rozwojowych

Innowacje

Badania i rozwój

3,2 tys. złożonych wniosków patentowych

361 skomercjalizowanych prac B+R prowadzonych przez jednostki naukowe

Współpraca międzynarodowa

Mobilność

82,6 tys. podpisanych zagranicznych kontraktów handlowych

Efekty finansowe

Finanse

34 291 wniosków o dofinansowanie

124,25 mld zł wartość wniosków o dofinansowanie (wsparcia z UE)

27,04 mld zł wsparcia udzielonego przedsiębiorcom (kwota wsparcia z UE)

24,43 mld zł środków uruchomionych przez przedsiębiorców